ARCHITECTUUR - Stedenbouw - Beets
VITALISERING DORPSKERN BEETS 2010 - 2013

Reconstructie, herbouw, herbestemming, nieuwbouw i.o.v. de Gemeente Zeevang.

De bestaande basisschool is aan vernieuwing toe. Een nieuwe grotere sporthaal is gewenst. Het dorpscafe, deels dorpshuis, kan vervangen worden. Verdichting door nieuwe woningen in te brengen maakt het plan financieel haalbaar en geeft meer vitaliteit.