ARCHITECTUUR - Onderwijs & Dagopvang - Zeestraat, Den Haag
LUZAC COLLEGE, DEN HAAG

Restauratie, hergebruik.
Dit monumentale pand is inwendig volledig aangepast t.b.v. het soort onderwijs dat het Luzac college wenste te gaan geven. Het is een van de eerste vestigingen van dit college.